Tillstånd

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva följande:

 – Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
– Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
– Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
– Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)


MYNDIGHETSTILLSYN
Företaget står under tillsyn av
Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm,
tfn 08-787 80 00, www.fi.se

Finansinspektionen kan på begäran upplysa kunder om en anställd förmedlare har rätt att förmedla försäkringar och i vilken omfattning. Försäkringsförmedlaren är registrerad hos Bolagsverket, Stuvarvägen 21, 851 81 Sundsvall, Tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se

Klagomålshantering

Kontakta i första hand din försäkringsförmedlare hos Försäkringsförmedlarna. I andra hand företagets klagomålsansvarige:

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB
Klagomålsansvarig: Jörgen Isgren
Västra Vallgatan 2 , 291 31 Kristianstad

Vägledning kan fås via Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215,104 51 Stockholm, Tfn 08-22 58 00.
Om du mot förmodan har fått ett beslut du inte vill acceptera kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174 ,101 23 STOCKHOLM som opartiskt och utan kostnad prövar privat­personers tvister mot näringsidkare.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig eller ditt företag?Våra kontor

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB

Hässleholm

Torsgatan 2
281 38 Hässleholm
0451 – 70 50 10
044 -10 00 66
info@fformedlarna.se

Kristianstad

Huvudkontor
Västra Vallgatan 2
291 31 Kristianstad
044 – 590 69 00
044 -10 00 66
info@fformedlarna.se

Karlshamn

Drottninggatan 34 A
374 35 Karlshamn
0454 – 57 28 10
044 -10 00 66
info@fformedlarna.se