Tillstånd

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva följande:

– Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)
– Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)


MYNDIGHETSTILLSYN
Företaget står under tillsyn av
Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm,
tfn 08-787 80 00, www.fi.se

Finansinspektionen kan på begäran upplysa kunder om en anställd förmedlare har rätt att förmedla försäkringar och i vilken omfattning. Försäkringsförmedlaren är registrerad hos Bolagsverket, Stuvarvägen 21, 851 81 Sundsvall, Tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se

Klagomålshantering

Kontakta i första hand din försäkringsförmedlare hos Försäkringsförmedlarna. I andra hand företagets klagomålsansvarige:

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB
Klagomålsansvarig: Jörgen Isgren
Västra Vallgatan 2 , 291 31 Kristianstad

Vägledning kan fås via Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215,104 51 Stockholm, Tfn 08-22 58 00.
Om du mot förmodan har fått ett beslut du inte vill acceptera kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174 ,101 23 STOCKHOLM som opartiskt och utan kostnad prövar privat­personers tvister mot näringsidkare.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig eller ditt företag?Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig.

Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig. Läs mer här

Våra kontor

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB

Hässleholm


Torsgatan 2
281 38 Hässleholm
0451 – 70 50 10
info@fformedlarna.se

Kristianstad

Huvudkontor
Västra Vallgatan 2
291 31 Kristianstad
044 – 590 69 00
info@fformedlarna.se

Karlshamn


Drottninggatan 34 A
374 35 Karlshamn
0454 – 57 28 10
info@fformedlarna.se

Simrishamn


Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn
0720 – 62 22 18
info@fformedlarna.se