Produkter

Trygga och anpassade försäkringslösningar

Vid oförutsedda händelser i livet såsom sjukdom, olycksfall, dödsfall, brand, inbrott mm så är det viktigt med en trygg och anpassad försäkringslösning som uppfyller dina behov.
Vid förutsedda händelser såsom en kommande pension är det viktigt att se över sitt sparande för att kunna behålla sin levnadsstandard när det är pensionsdags. Klicka nedan för mer information om våra produkter.

Pensionsförsäkringar
Kapitalförsäkring

Vi jämför de olika försäkringsbolagens produkter mot varandra och diskuterar sedan fram en lösning tillsammans med er som blir en optimal lösning för ert pensionssparande. Det finns traditionella pensionsförsäkringar för dig som uppskattar ett både tryggt och bekvämt sparande och det finns fond- och depåförsäkringar där risken är högre, men där möjligheten finns att få mer i pension i slutänden.

En tjänstepensionsplan kan innehålla följande moment:

Ålderspension – sparande till pensionen
Familjepension – ger familjen en pension vid dödsfall
Premiebefrielse – försäkringsbolaget betalar försäkringen
vid sjukdom
Sjukförsäkring – täcker upp din inkomst vid sjukdom

För dig som är företagare!
Tänk på att du behöver skaffa ett försäkringsskydd själv.

Vill du veta mer?

Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Eva Schack
0451 - 70 50 12
Maria Almgren
044 - 590 69 02
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14

Med en kapitalförsäkring som direktpension kan du förstärka din tjänstepension. Du kan välja mellan traditionell förvaltning och fonder samt strukturerade produkter. Detta är ett bra alternativ till pensionssparande som även kan användas som förvaltning i bolaget.

Fördelen med en kapitalförsäkring är att du kan handla med aktier, fonder och andra värdepapper utan att behöva redovisa dessa i deklarationen. Du väljer själv hur mycket eller lite du som juridisk person vill spara. Det finns inga krav på en viss summa eller regelbundenhet.

Förutom deklarationen, kan du även glömma kapitalvinstskatt. Istället dras det en fast avkastningsskatt från sparandet varje år – under 2015 är den bara 0,27%. Så det räcker med en årlig avkastning på cirka 1% för att kapitalförsäkringen ska ge dig eller företaget mer pengar efter skatt.

Vill du veta mer?

Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Gruppförsäkringar
Strukturerade produkter

– Livförsäkring
– Olycksfallsförsäkring
– Sjukvårdsförsäkring
– Barnförsäkring
– Avbrottsförsäkring
– Reseförsäkring

Vill du veta mer?

Eva Schack
0451 - 70 50 12
Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Maria Almgren
044 - 590 69 02

Strukturerade produkter används när man inte vill ta för stor risk med sitt kapital. Många företagare och privatpersoner med kapitalöverskott får med dessa produkter möjlighet till bra avkastning till låg risk. Vi samarbetar med olika bolag och kan därmed erbjuda de bästa lösningarna. Som anknutna ombud till United Securities har vi tillgång till deras plattform.

Vill du veta mer?

Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Konsulting
Fonder

– Pensionsutredningar
– Pensionspolicies
– Utbetalning av pension
– Generationsskifte av företag
– Rådgivning och placeringsförslag kring ”vilande bolag”

Vill du veta mer?

Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15

Vi har ett stort utbud av marknadsledande och prisbelönta toppfonder. Vi har hög kunskap om olika sparformer, risknivåer och avkastning. Fonderna vi erbjuder kan ge dig bästa möjliga avkastning med hänsyn taget till risk.

Vill du veta mer?

Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Aktiv fondförvaltning
Förmögenhetsförvaltning för företag

Vill du inte sköta dina fonder på din försäkring kan du få hjälp med aktiv fondförvaltning, genom en av våra samarbetspartners. Skulle inte en fond hålla vad den lovar, byter vi ut den mot en ny, som vi tror har större möjlighet att lyckas i framtiden. Du kan även få hjälp med din PPM förvaltning.

Vill du veta mer?

Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14

Vi hjälper dig att välja fonder och andra finansiella instrument från ett noga selekterat urval av förvaltare. Det ska vara tryggt och ge bättre avkastning än vad bankerna normalt erbjuder. Din vilja, risknivå och placeringshorisont styr våra råd.

Vill du veta mer?

Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Ola Nilsson
044 - 590 69 05
Privat förmögenhetsförvaltning
Sakförsäkringar

Vi hjälper dig att placera dina pengar. Vårt mål är att skapa mesta möjliga avkastning till så begränsad risk som möjligt. Din vilja, risknivå och placeringshorisont styr våra råd.

Vill du veta mer?

Robert Åkesson
044 - 590 69 07
Åsa Hjelm-Berg
0451 - 70 50 13
Thomas Johansson
0454 - 57 28 14
Åse Ryberg
0454 - 57 28 15
Ola Nilsson
044 - 590 69 05

En sakförsäkring är en skadeförsäkring som har till uppgift att skydda företagets ekonomiska intressen vid brand, inbrott, skadestånd etc. Vi kan erbjuda flera fördelaktiga sakförsäkringar hos olika bolag.

Vad gäller skadereglering om olyckan skulle vara framme, skall detta anmälas direkt till försäkringsbolaget eller deras externa skadereglerare. För snabbast handläggning, ring nedanstående nummer eller anmäl skadan via försäkringsbolagets hemsida. Tänk på att även polisanmäla skadan vid inbrott/stöld. Om problem uppstår kan vi självklart hjälpa till i processen. Vi samarbetar med följande bolag:

Dina försäkringar
tfn: 0485-433 50 Fordonsskada Blekinge
tfn: 046-19 33 40 Fordonsskada Skåne
tfn: 0485-104 08 Övriga skador Blekinge
tfn: 046-19 33 42 Övriga skador Skåne
tfn: 0771-77 10 00 Jour utanför kontorstid
www.dina.se

Folksam
tfn: 0771-950 950
Vid akut skada efter kontorstid eller under helger, ring 020-45 00 00
www.folksam.se

Gjensidige Försäkring
tfn: 0771-326 326 (under kontorstid)
Epost: skador@gjensidige.se
www.gjensidige.se

if
tfn: 0771-81 58 18 (skadejour dygnet runt)
tfn: 0771-44 10 44 – räddning & bärgning
www.if.se

Länsförsäkringar
Göinge-Kristianstad tfn: 044-19 62 00
Karlshamn tfn: 0454-30 23 00
Länsförsäkringar Skåne tfn: 040-633 80 00
Kvällstid och helger, tfn: 020-59 00 00
www.lansforsakringar.se

Moderna Försäkringar
tfn: 0200-21 21 20 (skadejour dygnet runt)
www.modernaforsakringar.se

Nordeuropa Försäkring
tfn dagtid: 08-411 11 60
Epost: info@nlaab.com
Anlitar Nordic Loss Adjusting (NLA)
www.nordeuropa.se

Protector Försäkring
tfn: 08-410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.se
www.protectorforsakring.se

Trygg Hansa
tfn: 0771- 111 500
Akuta skador efter kontorstid:
tfn: 0771- 111 520  brand eller vattenskada
tfn: 0771 -111 510 bärgning
www.trygghansa.se

Ålands Försäkringar
tfn: 08-737 85 00
Epost: claims@skadekonsult.se
Anlitar Skadekonsult AB
www.alands.se

Vid Skadedjur
Vid skada pga ohyra, kontakta Anticimex. Ange vilken försäkringsgivare ni har er fastighetsförsäkring genom.
tfn: 0752-45 10 00
Trygg Hansa anlitar Nomor AB, tfn: 0771-12 23 00
Anmälan kan även göras via www.nomor.se

Vill du veta mer?

Per Berntsson
0720 - 62 22 16

Kontakta mig!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig eller ditt företag?Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig.

Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig. Läs mer här

Våra kontor

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB

Hässleholm


Torsgatan 2
281 38 Hässleholm
0451 – 70 50 10
info@fformedlarna.se

Kristianstad

Huvudkontor
Västra Vallgatan 2
291 31 Kristianstad
044 – 590 69 00
info@fformedlarna.se

Karlshamn


Drottninggatan 34 A
374 35 Karlshamn
0454 – 57 28 10
info@fformedlarna.se

Simrishamn


Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn
0720 – 62 22 18
info@fformedlarna.se