Bolag

Vi rekommenderar flera olika fond- och försäkringsbolag, se här nedan:

Försäkringsbolag LIV
Alecta, Danica, Euro Accident, Folksam, Länsförsäkringar,
Movestic, SEB, Skandia, SPP, Trygg-Hansa

Försäkringsbolag SAK
Dina, Folksam, Gjensidige,If, Länsförsäkringar,
Moderna, Nordeuropa, Trygg-Hansa, Protector Försäkring

Aktiv fondförvaltning
Vi erbjuder aktiv fondförvaltning via olika leverantörer som vi rekommenderar.

Placering av överlikvid
Som anknutet ombud till United Securities har vi tillgång till deras placeringsplattform. Där kan du som kund välja mellan strukturerade produkter, fonder, aktier mm från i stort sett alla aktörer på marknaden. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Innebörden av att vara anknutet ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB har ingått ett sådant avtal med United Securities AB. Som anknutet ombud får Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.

Du står som kund risken för hur en finansiell produkt med sparande utvecklar sig.
United Securities AB är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka Kunden vid utförande av uppdrag såsom anknutet ombud i motsvarande omfattning som US är skyldig att ersätta skadan.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig eller ditt företag?Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig.

Jag godkänner att Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB sparar information om mig. Läs mer här

Våra kontor

Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB

Hässleholm


Torsgatan 2
281 38 Hässleholm
0451 – 70 50 10
info@fformedlarna.se

Kristianstad

Huvudkontor
Västra Vallgatan 2
291 31 Kristianstad
044 – 590 69 00
info@fformedlarna.se

Karlshamn


Drottninggatan 34 A
374 35 Karlshamn
0454 – 57 28 10
info@fformedlarna.se

Simrishamn


Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn
0720 – 62 22 18
info@fformedlarna.se